Voor stellen die een kind hebben gekregen

Registreren

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.


Het mobiele nummer wordt gebruikt om uw account extra te beveiligen

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Het Erasmus MC biedt via verschillende communicatiemiddelen informatie en diensten aan. Indien u hiervan gebruik maakt, beschikt het Erasmus MC over bepaalde gegevens van u. Het Erasmus MC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet-en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De medewerkers van Erasmus MC, die omgaan met uw gegevens, zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het burgerlijk wetboek.

Het Erasmus MC zal geen persoonsgegevens aan derden vertrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In de privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens geregistreerd worden en voor welke doeleinden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoons-, bezoeks-, screenings- en coachingsgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvat bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres en geboortedatum, en worden gebruikt:

 • om de screening en coaching door Slimmer Eten Met je KInd technisch mogelijk te maken.  
 • om uw inloggegevens te verstrekken voor deelname aan Slimmer Eten Met Je KInd.
 • om u te vragen of u bereid bent om deel te nemen aan eventueel onderzoek.
 • om u in de loop van het programma eventueel via e-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over het programma.
 • om u, na het invullen van vragenlijsten, persoonlijk te berichten en zo nodig te adviseren.
 • om Slimmer Eten Met Je Kind te evalueren.
 • voor administratieve doeleinden.
 • voor het doen van onderzoek ten behoeve van Slimmer Eten Met Je Kind en het aanbieden van producten en diensten.

Persoonsgegevens worden vernietigd

Uw persoonsgegevens worden vernietigd:

Bezoekgegevens

Tijdens het volgen van Slimmer Eten Met Je KInd worden bezoekgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een abonnement, de tijdsduur dat u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • beheerstechnische doeleinden, zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers.
 • administratieve doeleinden, zoals de verwerking van betalingen.
 • onderzoeksdoeleinden, deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuen. Daarom wordt er voor onderzoek geen gebruik gemaakt van naam- en adresgegevens.

Screenings- en coachingsgegevens

 • Met de screenings- en coachingsvragen en antwoorden en e-mailberichten worden in Slimmer Eten Met Je Kind voedings- en  leefstijlgegevens en eventueel geneesmiddelengebruik opgeslagen van mij. Ik begrijp dat dit noodzakelijk is voor het programma.
 • Ik weet dat met de geanonimiseerde gegevens van mij onderzoek kan worden gedaan.
 • Ik begrijp dat het doel van het eventuele onderzoek zal zijn om het programma verder te verbeteren.
 • Ik weet dat de geanonimiseerde gegevens van mij gebruikt kunnen worden om te publiceren.
 • Ik geef toestemming om mijn geanonimiseerde gegevens kind maximaal 15 jaar te bewaren voor toekomstig onderzoek.

Gebruikersinstructie

Slimmer Eten Met Je Kind bevat vragenlijsten over persoonlijke gegevens van vrouwen, mannen en kinderen. Als gebruiker wordt u erop gewezen zorgvuldig om te gaan met deze vragenlijsten en de ingevulde gegevens. De standaardgegevens mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus MC worden verspreid, gebruikt of overgenomen. Daarnaast dient de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden gebruikt voor toegang tot www.slimmeretenmetjekind.nl geheim te houden. Wanneer de gebruiker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van www.slimmeretenmetjekind.nl ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan slimmeretenmetjekind@erasmusmc.nl.

Abonnement

Wij wijzen u erop dat in ieder geval de eerste gerbuiker vrouw of man de eerste screening binnen 2 weken moet invullen, anders vervalt het abonnement. Bovendien is het belangrijk te weten dat de screening op 6, 12, 18 en 36 weken, waarvoor u een herinnering ontvangt, bij voorkeur op dezelfde dag wordt ingevuld, want pas daarna gaat de coaching door.

Ik heb de informatie over het abonnement op de website gelezen en begrijp wat het abonnement inhoudt.

 • Ik weet dat ik op elk moment zonder opgave van reden het abonnement kan stopzetten.

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik van de omgeving te vereenvoudigen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Ik neem een abonnement op Slimmer Eten Met Je Kind en accepteer de gebruikersvoorwaarden.


Wij wijzen u erop dat u de eerste screening binnen 2 weken moet invullen anders vervalt het abonnement