Voor stellen die een kind hebben gekregen

Gebruik voor Zorgverleners

Zorginnovatie

Het is niet eenvoudig om als zorgverlener naast het bespreken van de borstvoeding en kunstvoeding voor het kind, de ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van de ouders te bespreken en te veranderen. Om die reden heeft het Erasmus MC naast het succesvolle programma www.SlimmerZwanger.nl nu ook het persoonlijke coachingsprogramma 'Slimmer Eten Met Je Kind' ontwikkeld.

Het doel van dit programma is om jonge moeders en vaders te coachen bij:

1) het geven van borstvoeding, kunstvoeding of beiden

2) het aanleren en onderhouden van eigen gezonde voedings- en leefstijlgewoonten

3) het aanleren van gezonde voedingsgewoonten van hun kind in het eerste levensjaar

4) het coachen bij kinderwens en zwangerschap met het geintegreerde programma www.SlimmerZwanger.nl

Web en E-mail

Slimmer Eten Met Je Kind bestaat voor uw cliënt/patiënt uit een screening via de website (www.slimmeretenmetjekind.nl) op de mobiele telefoon of computer en 52 weken coaching met push berichten en E-mail op de mobiele telefoon. Zie voor verdere informatie het filmmateriaal en de informatie op de homepage.

Gebruik door zorgverleners

Voor u als consultatiebureau arts, jeugdarts, huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt verwacht dat u aandacht besteed aan het geven van borst- en/of kunstvoeding en het gezond leren eten van uw cliënten/patiënten, aangezien dit grote invloed heeft op zijn/haar groei en ontwikkeling. Tot nu toe bestond hiervoor geen geschikt instrument. Om die reden is de 'zelftest moeder' en 'zelftest vader' in het Slimmer Eten Met Je Kind programma opgenomen. Het gebruik van de 'zelftesten' is gratis.

De ouders van uw cliënt/patiënt kunnen de 'zelftest' thuis, in de wachtkamer of op het spreekuur invullen via de website www.slimmeretenmetjekind.nl. Dit kan via de smartphone of pc en duurt ongeveer 5 minuten. Door de resultaten te laten printen en meenemen naar het spreekuur of te mailen naar u of in te zien op het scherm (mobiel, computer) krijgt u een snelle indruk over het verloop van de borst- en of kunstvoeding, groei en eventeel geneesmiddelen gebruik en afspraken van uw cliënt/patiënt, alsmede de voedings- en leeftijlgewoonten van de beide ouders.

Indien door de ouders van uw cliënt/patiënt een abonnement wordt genomen op Slimmer Eten Met Je Kind heeft u zelf ook inzage in het verloop van de voedings- en leefstijlgewoonten over de gehele abonnementsperiode van 52 weken.